Фирма NovaMes е специализирана в производство и търговия с месни продукти и създаване на производствена и търговска мрежа от единични и верига търговски обекти за търговия с месо и месни изделия, производство, търговия и реализация на промишлени и непромишлени стоки